Ret-reat SPIN di Noah’s Ark

Secara berkala, SPIn mengadakan ret-reat bersama. Hal ini dimaksudkan agar ada penyegaran dan juga mendapatkan semangat baru secara rohani. Pada tahun ini, ret-reat diadakan di Noah’s Ark.